Odpoledne s Myslivci

0

Posted by admin | Posted in Události | Posted on 08-05-2014

densmyslivci

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Beroun

0

Posted by admin | Posted in Galerie, Události | Posted on 10-04-2014

V sobotu ráno 5. dubna 2014 zazněly ve společenském sále v Restauraci na Svaté slavnostní fanfáry. Trubač ohlásil zahájení zkoušek z myslivosti pro absolventy kurzu pořádaného OMS Beroun za pomoci myslivců ze Svaté (MS Lipový Dolík).

Devatenáct uchazečů během roku prošlo teoretickým kurzem, praktickým výcvikem ve střelbě z kulové i brokové zbraně, absolvovalo i kynologické akce a v neposlední řadě všichni uchazeči o složení zkoušky prošli i ročním praktickým zaškolením v honitbách.

Ke zkoušce se přihlásilo celkem 21 uchazečů. Když se přiblížil termín zkoušky, dva uchazeči se ze zkoušky omluvili. Zkušební senát do pozdního odpoledne prověřoval jejich znalosti, poté byli uchazeči pozvaní do sálu, zazněly slavnostní fanfáry a byl vyhlášen výsledek.

Celkem tři uchazeči neprospěli, deset uchazečů prospělo a šestkrát zaznělo prospěl s vyznamenáním, jmenovitě Ing. Václav Sochor, Michal Vičan, Monika Špirytová, David Kocourek, Jana Mráčková, Ing. Petr Karban. Děkujeme myslivcům ze Svaté za skvělou organizaci a krásnou výzdobu plnou mysliveckých trofejí.

Myslivosti zdar!!!

Zkoušky z myslivosti

0

Posted by admin | Posted in Události | Posted on 15-03-2014

Zkoušky z myslivosti se budou konat dne 5-6.4.2014 v Restauraci na Svaté od 9,00 hod.

Myslivecký ples 25.1.2014

0

Posted by admin | Posted in Galerie, Události | Posted on 26-01-2014

Myslivecký ples byl již podruhé uspořádán v restauraci Na Svaté, návštěvnost předčila naše očekávání (230 osob). Součástí plesu byla také bohatá myslivecká tombola a bezplatná doprava autobusem do okolních obcí.

Hon na kachny Záboří u Blatné 07.09.2013

0

Posted by admin | Posted in Galerie, Události | Posted on 16-09-2013

Velká cena Vinařic 17.8.2013

0

Posted by admin | Posted in Galerie, Události | Posted on 17-08-2013

Myslivecký den – Svatý Jan pod Skalou

0

Posted by admin | Posted in Galerie, Události | Posted on 17-06-2013

 

 

Myslivecký den 15. června 2013

0

Posted by admin | Posted in Obecné informace, Události | Posted on 10-06-2013

Myslivecký den 15. června 2013
od 09:50 do 17:00 
Místo konání: Svatý Jan pod Skalou 

Myslivecké sdružení Svatý Jan pod Skalou ve spolupráci se Svatojánskou společností a Okresním mysliveckým spolkem Beroun pořádají dne 15. června MYSLIVECKY DEN s bohatým programem:

Plakát

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře

0

Posted by admin | Posted in Obecné informace, Události | Posted on 09-05-2013

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách okresu Beroun v mysliveckém roce 2012-2013 se koná ve dnech 15.-17. května v době od 9.00 do 17.00 hodin.

V KULTURNÍM DOMĚ PLZEŇKA

Plakát