Sledování pohybu zvěře online

Posted by admin | Posted in Zvěř | Posted on 16-01-2014

http://zver.agris.cz

Velmi povedená webová aplikace prezentující data získaná sledováním zvěře pomocí GPS čipů. Lze si zobrazit pohyby jednotlivých kusů ve vybraném časovém horizontu včetně srozumitelné statistiky o areálu zvěře a vzdálenosti pohybu.