Klubové BZH na Berounsku 17.7.2010

Posted by admin | Posted in Zkoušky psů | Posted on 17-07-2010

Klubové BZH na Berounsku

Dne 17. července t. r. se v Hudlicích na Berounsku konaly Klubové barvářské zkoušky honičů (BZH). Sám jsem měl přihlášeny dva foxlíky, a tak jsem byl zvědavý na poněkud jiný ráz krajiny, než na jaký jsem zvyklý u nás na Sokolovsku.

Ráno jsem se probouzel se začínající bouřkou, doprovázenou silným větrem a prudkým ochlazením. Před šestou hodinou ranní jsem vyrazil na cestu, ale hned po pěti kilometrech jízdy jsem zažil komplikaci, způsobenou smrkem vyvráceným přes silnici. Po osmé hodině jsem konečně dorazil na místo srazu.

Read the rest of this entry »