Klubové BZH na Berounsku 17.7.2010

Publikoval admin | Kategorie Zkoušky psů | Publikováno 17-07-2010

Klubové BZH na Berounsku

Dne 17. července t. r. se v Hudlicích na Berounsku konaly Klubové barvářské zkoušky honičů (BZH). Sám jsem měl přihlášeny dva foxlíky, a tak jsem byl zvědavý na poněkud jiný ráz krajiny, než na jaký jsem zvyklý u nás na Sokolovsku.

Ráno jsem se probouzel se začínající bouřkou, doprovázenou silným větrem a prudkým ochlazením. Před šestou hodinou ranní jsem vyrazil na cestu, ale hned po pěti kilometrech jízdy jsem zažil komplikaci, způsobenou smrkem vyvráceným přes silnici. Po osmé hodině jsem konečně dorazil na místo srazu.

Byl jsem mile překvapen velkým množstvím lidí, kteří se kromě vůdců sešli a o zkoušky se zajímali. Po nezbytné administrativě proběhlo zahájení zkoušek. Na Klubových BZH startovalo celkem pět foxteriérů, z toho dva drsní a tři hladcí. Souběžně s naší „klubovou“ probíhaly samostatné BZH Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Beroun, kterých se účastnili čtyři psi. Část honitby, kde se odehrávaly jednotlivé disciplíny zkoušek, byla vzdálena místa srazu asi pět kilometrů a měla velmi příznivou polohu, neboť se jednalo o rovinatý terén s porostem buku a habru. Začali jsme na stopách. Jako první se na stopu vydala hladkosrstá fena Gorra od Štěpánského rybníka, za vypracování stopy byla ohodnocena známkou 4. Po ní nastupoval můj hladkosrstý pes Udin Steinbach Terry, který rovněž obdržel známku 4, i když podle mého soudu neodvedl plně soustředěnou práci tak, jak to umí. Další hladkosrstá fenka Cita z Žákova háje obdržela známku 3. Bylo to hlavně vinou vůdce Jardy Adamce, který se nechal zmást různými značkami na stromech a Citu násilně odvedl ze stopy. Čtvrtou stopu jsem absolvoval s drsnou fenou Zoly Steinbach Terry „za 4“. Stopy zakončoval drsnosrstý Carry von Winterhorn jako oznamovač, ale bohužel k loži měl jednu opravu, což by snad ani tak nevadilo, ale po vypuštění z lože do limitu nedošel k divočákovi. Dokončil tedy práci jako vodič, a po snížení známky za jednu opravu obdržel výsledné hodnocení „za 2“. Potom následovaly drobné disciplíny. Tady si můj Udin z odložení vysloužil známku 0 a zkoušky tím pro něj skončily. Ostatní psíci pokračovali s celkem dobrými známkami. V lese byl v provozu bufet s velmi dobrou nabídkou jídla a pití. A tak jsme během přestávky u jídla probírali dosavadní výsledky a hledali vysvětlení našich neúspěchů. Samozřejmě, že jsme je našli. U mne byly příčinou dozajista doma se hárající čtyři feny, které Udin místo volného odložení hledal, přičemž běžel rovnou ke koroně. A s Carrym to bylo podobné, po vypuštění z lože hledal spíš feny, než divočáka na konci stopy.

Následovala závěrečná disciplína vyhledání divočáka, která byla prováděna ve vzrostlém bukovém porostu pod příznivým větrem a ve velmi přehledném terénu. Tato disciplína dopadla velice dobře, neboť všichni psi prokázali schopnost vyhledání zvěře a také správné chování u střeleného divočáka. Fena Zoly po vypuštění pod větrem došla ke zvěři, zvěř ověřila, celou ji obešla a pak se vydala zpět ke mně. Očekával jsem, že se otočí a dovede mě ke zvěři. Nestalo se, a tak jsem ji uvázal. Za tuto práci obdržela známku 2 a spadla do II. ceny. Ostatní práce byly již „za 4“. K velké radosti Jardy Adamce odcházela jeho Cita z disciplíny jako hlásič, drsný Carry pak jako oznamovač. Po nás nastoupila druhá skupina psů, ve které pokračovaly již jen dvě dvojice. Další dva psi vypadli na stopách, které nedokončili. Práce úspěšnějších psů při vyhledání zvěře bych hodnotil známkami 0 až 1, tedy výkony velmi slabé. Takže si myslím, že naši foxteriéři odvedli kus poctivé práce. Po skončení poslední disciplíny jsme odjeli na chatu v Hudlicích, kde proběhlo závěrečné hodnocení. Výsledky foxteriérů najdete v přiložené tabulce.

Vítězná fena Gorra od Štěpánského rybníka se dočkala zadostiučinění, neboť v loňském roce se na „klubovky“ hárala, a tak nemohla startovat. S odstupem jednoho roku zúročila předešlý výcvik. Bylo potěšitelné zjistit, že rozhodčí, kteří posuzovali na těchto zkouškách, jsou mladí lidé, zkušení vůdci a zároveň členové našeho Klubu. Řeč je o Jiřím Beránkovi a Janu Neubauerovi. Dohlížel na ně vrchní rozhodčí Ivan Petrbok. A úplně na závěr jsem měl tu čest předat za zvuku slavnostních fanfár klubové vůdcovské odznaky Jaroslavu Adamcovi (II. st.), Jiřímu Beránkovi a Ing. V. Kleinhamplovi (oběma I. st.). To vše za přítomnosti překvapené početné korony. Přeji do budoucna i ostatním vůdcům takovéto krásné prožitky na zkouškách. Přeji do budoucna i ostatním vůdcům takovéto krásné prožitky na zkouškách.

Závěrem si dovolím poděkovat Jirkovi Beránkovi, který celé Klubové BZH dobře zorganizoval a zařídil.

Bohuslav Papež, výcvikář KCHF ČR

Pořadí
Jméno psa
Vůdce
Body
Cena
Titul
1.
FXH
Gorra od Štěpánského rybníka
Ing. Vít Kleinhampl
224
I.
Vítěz Klubových BZH, CACT, CC
2.
FXD
Zoly Steinbach Terry
Bohuslav Papež
196
II.
3.
FXH
Cita z Žákova háje
Jaroslav Adamec
190
II.
4.
FXD
Carry von Winterhorn
Jűrgen Eisenkolb
185
II.
5.
FXH
Udin Steinbach Terry
Bohuslav Papež
Neobstal